Mean Green

Regulamin bezpłatnego pokazu

 1. Niniejszy regulamin określa warunki – darmowych pokazów kosiarek MeanGreen na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Organizatorem pokazów jest Generalny dystrybutor Marki Raymo Tomasz Herian prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TOMEX Tomasz Herian z siedzibą w Wierzchowisku, adres: Wierzchowisko 99, 32-340 Wolbrom, NIP: 6371984465.
 3. W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w darmowym pokazie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie meangreen.ekokosiarki.pl i zawrzeć w nim niezbędne informacje kontaktowe.
 4. Administrator zastrzega że każde zgłoszenie będzie podlegało weryfikacji pod względem zastosowania urządzenia do danego zgłoszenia i może być zaakceptowane bądź odrzucone bez podania przyczyn.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie zgłoszenia.
 6. Po analizie zgłoszenia następuje kontakt w celu umówienia szczegółów ew. pokazu.
 7. Pokaz odbywa się w ustalonym wcześniej, dogodnym dla organizatora i dla potencjalnego klienta terminie.
 8. Rezygnacja z pokazu przez zainteresowanego powinna nastąpić minimum 3 dni przed wyznaczonym terminem spotkania.
 9. Organizator pokazów zastrzega sobie możliwość zmiany terminu pokazu bez podawania konkretnej przyczyny.
 10. Organizator pokazów nie bierze odpowiedzialności za miejsce przeznaczone do wykonania pokazu, warunki terenowe i pogodowe, które mogą wpłynąć na przebieg ew. pokazu.
 11. Zgłaszający pokaz powinien być właścicielem terenu lub posiadać zgodę na przeprowadzenie tego typu pokazu na zaproponowanym przez siebie terenie.
 12. Pokaz może być wykonany dla kilku zainteresowanych jednocześnie.
 13. Dane osobowe klienta pozostawione w formularzu kontaktowym, zostaną wykorzystane tylko i wyłącznie w celach związanych z umówieniem, realizacją darmowego pokazu.
 14. Organizator nie jest zobowiązany konkretnym terminem, w którym powinien skontaktować się ze zgłaszającym po otrzymaniu jego formularza.

 

Organizator może odmówić wykonania pokazu, będąc już w wyznaczonym, umówionym miejscu, jeżeli uzna, że pokaz ten nie przedstawi możliwości i funkcji sprzętu w odpowiedni sposób.